TJ Miroslav, z.s. - Oddíl národní házené

Přihláška do přípravky 2019/2020

Vyplňte prosím níže uvedené údaje:Odesláním přihlášky, SOUHLASÍM ve smyslu Nařízení EU 2016/679 (GDPR) o ochraně osobních údajů, se shromažďováním, uchováním a zpracováním osobních údajů mnou poskytnutých správci osobních údajů, kterým je TJ Miroslav, z.s., Mlýnská 629/18, Miroslav, IČ: 44026811 (dále jen „správce“) a souhlasím s tím, aby mé osobní údaje byly zpracovávány správcem prostřednictvím jeho interních nástrojů.

Tento souhlas je udělen na dobu dvou let. Kdykoliv je jej ale možné odvolat a Vaše osobní údaje budou smazány z našich databází. Správcem stanovený účel zpracování osobních údajů, pro který tento souhlas uděluji, je použití osobních údajů pro evidenci sportovce u Správce.

Prohlašuji, že jsem si vědom(a) svých práv a prohlašuji, že všechny údaje jsou přesné a pravdivé a jsou poskytovány dobrovolně. Správce prohlašuje, že bude shromažďovat osobní údaje v rozsahu nezbytném pro naplnění výše stanoveného účelu a zpracovávat je pouze v souladu s účelem, k němuž byly shromážděny. Správce prohlašuje, že bude osobní údaje zpracovávat strojově (automatizovaně) i manuálně prostřednictvím počítačů a počítačových programů a v písemné podobě. Tento souhlas je svobodný a vědomý projev vůle subjektu údajů, jehož obsahem je svolení subjektu údajů se zpracováním osobních údajů.

 

© 2018 Všechna práva vyhrazena.

Tvorba webových stránek zdarmaWebnode